Evaluaties speel en heel

Datum

Ervaar de Magie van het SAMEN DOEN

#elkgevolgheefteen logische oorzaak.

Zo is het ook met de speel en heel workshops. Het samenkomen in een groep heeft altijd iets bijzonders. Overgeven aan de energie van het moment, de mensen, de verhalen, de locatie, alles is voortdurend in beweging. Samenkomen en vertrouwen dat het oke is, dat er precies dat gebeurt wat op dat moment nodig is. Elke bijeenkomst is bijzonder, het laat zien wat nodig is voor een ieder individueel en voor de groep en de samenleving.

We delen in een veilige omgeving onze verhalen. Er zijn veel aha momenten, er vallen gouden munten, er komt inzicht in situaties en omstandigheden in je leven en dat van je (voor) ouders of kinderen. Hierdoor wordt het mogelijk bewuste keuzes te maken. Bewuste keuzes waardoor je meer ontspannen in het leven kunt staan, waardoor je meer flow en lichtheid kan gaan ervaren. Synchroniciteit. En dat straal je weer uit naar de mensen om je heen, zodat die ook weer meer op hun gemak zijn.

Ik vind het heerlijk om op die manier mijn leven te leven en dat tijdens de workshops uit te dragen.

Samen leven doen we MET ELKAAR!

Hier lees je een paar verslagen van de speel en heel workshops. Samen met Feikje Kenter kom ik graag naar je toe om te spelen en de magie van het samen doen te beleven.


Tussen

wat was en wat komt

is het altijd

nu

vier het leven

van harte

Groningen augustus 2023

Het gaat er niet om wat je meemaakt, het is altijd HOE ervaar je iets. Het leven is niet persoonlijk maar je beleeft het wel individueel. Dat is waarom iedereen andere processen doormaakt.

Voor mij was het wederom een bijzondere speel en heel. Deze keer bij Janet, die ons hartelijk verwelkomde in haar huis. Ze had speciaal allemaal stoelen naar beneden gehaald en de kamer ‘verbouwd’ en heerlijke bonbons gemaakt. Haar prachtige eigen gemaakte schilderijen zorgden voor een mooie omlijsting, en er was een heelrijke dis van lekkers wat iedereen weer meegebracht had. Mooie mensen, van bijna 18 en bijna 80, en daartussenin. Nieuwkomers en oudgedienden, mensen die vaak in groepen zijn en anderen nog zonder ervaring.

Voor mij is het altijd fijn een ‘rol’ te hebben in een groep, dan weet ik mijn plek, dan weet ik wat er van mij verwacht wordt. Ik leer pas sinds 2015 hoe het is om deel te nemen in een groep. Als jong meisje vond ik het vreselijk in een groep, bijvoorbeeld in een klas. Ik wist niet wat er van mij verwacht werd, en vond het heel vreselijk als ik een beurt kreeg. Meestal snapte ik de vraag niet, omdat ik alleen maar bezig was met “wat wil de meester horen, ik weet het vast niet, ik doe het niet goed” enz. Ik kreeg dan ook altijd een vuurrood hoofd en ging stotteren.

Op een moment in mijn leven ben ik, ‘puur voor mezelf’, begonnen met het volgen van yogalessen. Na 6 jaar les vroeg een medeleerling of ik de lessen die zij gaf over wilde nemen, ik kreeg het spaans benauwd. De juf gaf me de kans te oefenen in mijn eigen groep. De les die ik voorbereid had zou 90 minuten duren, ik was in nog geen half uur klaar, daarna hartkloppingen/ stotteren/ trillen/ huilbuien ppppfffff. Mijn studiegenoten gaven me liefdevol feedback en moedigden me aan. Ze vertelden me wat goed gegaan was.

Sindsdien heb ik heel veel lessen en lezingen gegeven, soms met wat zenuwen maar ook soms volkomen onverwacht. Ik heb op dat gebied een ware transformatie meegemaakt, ik wordt gehoord en gezien en voel me veilig daarbij.

Speel en Heel wil voor de deelnemers een veilige plek bieden om te delen wat hen raakt, en dat wordt zo ervaren.

Je vrij voelen om te melden dat we te ver van het thema afwijken, je vrij voelen om te gaan plassen of je handen te wassen, en de ander voelt zich dan vrij te wachten totdat we weer compleet zijn. Het klinkt zo simpel, maar doe het maar.

Er werd gedeeld over de verwarring die er was door de naam despelendevrouwen, en dat er toch mannen waren de vorige bijeenkomst. Diverse meningen en overtuigingen weden geuit en het was goed. Het speelse element haalt de zwaarte eruit.

Er werd veel aangestipt, endoderm, ectoderm, oud mesoderm

niet in de diepte maar in de breedte dit keer. Ah natuurlijk zo werkt dat, ja dat is zo logisch……… veel herkenning.

\"\"

juli, op de boerderij in Fochteloo. In eerste instantie was Assen gepland, dat kon niet doorgaan door familieomstandigheden.

Gelukkig vonden we snel een andere locatie. In de schuur van de grote boerderij, een prachtplek, een organische plek, waar overgave gevoeld wordt. Je hoeft daar nergens aan te voldoen je mag gewoon zijn en je overgeven aan het leven, gedragen worden door de plek en de mensen, wel of niet fysiek aanwezig.

En dat is ook precies waar speel en heel over gaat. Elke keer weer onderzoeken wat ontstaan wil op dat moment met die specifieke groep mensen. Verwachtingen loslaten en je overgeven.

En ook deze dag was het weer zo. Er waren weer heerlijke hapjes die we met elkaar deelden.

Net zoals de verhalen en de emoties. We speelden en dansten.

Zo binnen zo buiten, wat erin zit moet er ook uit. Liefdevol aandacht schenken aan je eigen emoties en gevoelens, ze mogen er zijn, geef ze ruimte. Niet oordelen, geen goede raad echter alleen de verbinding vanuit het hart.

Het diepe verlangen, diepe behoeften worden als vanzelf vervuld. Daarom is het van belang je meer en meer bewust te worden van je drijfveren, van je verlangens en behoeften. In mijn ogen zijn het lichaam en het leven de uitdrukking van dat wat we niet bewust zijn. Uiting van levensenergie. Levensenergie die stroomt en vervalt in een deeltje, dat waarmee ik me identificeer, het ego. Elke identificatie is een haakje waar je verbonden bent, een overtuiging, letterlijk een levensovertuiging. Het zorgt ervoor dat ik leef, dat ik een lichaam heb, gedachten, ideeën.

Deze dag werden er weer mooie delen van onbewust naar bewust gebracht, als vanzelf.

Waar de een ontdekte dat ze toch eigenlijk meer wist dan gedacht, ontdekte de ander een patroon en weer een ander vond een stuk eigen waarde, een nieuwe richting, een eigen plek.

In het spel kwam maar 1 kwartet tot heelheid, dat van de 5 bn begrippen. Van binnen is er veel aangeraakt, tot bewustzijn gekomen. Geduld, Adem uit, Voel En leef.


Juni 2023 op de camping

een chaotisch begin. Toen we aankwamen waren er al wat mensen, zelf waren we wat later. Er was iemand die zich nog om 9 uur had aangemeld. Er kwam iemand spontaan mee toen de man van onze gastvrouw nog een stoel ging halen. Een dame werd er wat onrustig van en zei er wat van. Ik ben nogal van de structuur, zei ze, wat is nou eigenlijk de bedoeling. En daarmee had ze het thema voor die dag mooi neergezet. Eigen verantwoordelijkheid nemen.

Je eigen ruimte innemen, jezelf erkennen, je behoefte leren herkennen, en dat ging deze dag als vanzelf.

Teams werden gevormd, er was zelfs 1 mannenteam, en het kwartetten nam een aanvang. Na wat heen en weer gevraag kwam de laatste deelnemer binnen en begonnen we aan het voorstelrondje, haha. Dat duurde tot half 4, wel met wat pauzes. Maar wat was het waardevol. Zoveel thema’s die aan bod kwamen. Mij viel vooral op de relatie met de ander, die alleen kan bestaan als er een goede relatie is met jezelf. #weesjeeigenbestevriend

 Iedereen kreeg ruim de gelegenheid zijn of haar eigen verhaal te delen, en dat raakte weer veel bij de ander. Yin- yang, man- vrouw, tegenkracht

Weerstand geeft je kracht te veranderen. Geeft je de moed te onderzoeken wat je WEL wil. Hoe daar gaat de ander niet over, jij ontdekt jouw eigen unieke manier. de ommekeer.

We onderzochten schuld en schaamt en ook daar was herkenning. Ieder heeft zijn of haar eigen proces, schuld en schaamte iets is van ons denken.

\"\"

Eenzaamheid en nierverzamelbuisjes kwamen aan de orde. Hier lees je er alles over.https://www.germaansegeneeskunde.nl/nierverzamelbuizen-constellatie/

Van eenzaamheid was deze dag geen sprake. Er werd veel gedeeld, emoties, verhalen, lekkere hapjes, sapjes, ruimte, de bank. Er werd van stoel gewisseld en van team.

Aan kwartetten kwamen we nauwelijks toe. Maar de bedoeling van speel en heel, je eigen verantwoordelijkheid nemen kwam goed uit de verf.

Wederom dank aan Srivalli voor de gastvrijheid en het beschikbaar stellen van de ruimte en alle deelnemers voor jullie openheid en kwetsbaarheid.

\"\"

Juni 2023

We deelden vele inzichten en verrukkelijk eten aan boord van de Kaat Mossel met onze fantastische gastvrouw Sjak Romijn.

Op maandag was het vreemd. 4 aanmeldingen waarvan er 2 in de ochtend afzegden. Van de andere 2 kwam er maar 1 opdagen. Dus die dame had een vip dag. We speelden kwartet en er was zoveel herkenning bij haar. Het voelde voor haar alsof ze de missing link gevonden had. Niets gebeurt zomaar. Het was goed.

Op dinsdag was het vol, 9 mensen. Sommigen voor de zoveelste keer en anderen helemaal onbekend met speel en heel. Iemand die nog niet bekend was met de biologische natuurwetten en iemand die er lezingen over geeft. Een heel divers gezelschap wederom.

Het was super lekker weer dus we konden buiten ontspannen en informeel kennismaken.

Na het teams maken laat Feikje iedereen een kaart trekken. Zo leuk wat je dan trekt en wat dat bij je triggert.

Voor jezelf kiezen, je eigen keuzes maken, jezelf erkennen, jij bent belangrijk, eigenwaarde. Als je je buitengesloten voelt in je familie of op je werk, als er niet echt een plek voor je is in het systeem, als je buitengesloten voelt omdat je het niet goed kan horen.

Het raakte bij velen een snaar.

De dame die niet goed kon horen vroeg of iedereen duidelijk en wat harder wilde spreken zodat ze alles mee zou krijgen en of ze naast je mocht zitten als ze het toch niet verstond.

Een ander las in de uitnodiging het verzoek om voor de potluck rekening te houden met vergetarisch eters. Pppffff ze kwam er niet uit. Ik doe het lekker niet, ik doe er gewoon vlees en vis in punt.

Of de angst voor de pijn, of klachten als je een conflict oplost. Voel maar, geef het ruimte, deel je emoties.

Weer een ander piepte er even tussenuit om een gedicht te schrijven.

Duidelijk keuzes om je eigen beste vriend(in) te zijn.

We hadden het over de conflict soorten,

Brok conflicten, integriteits of bezoedelings conflicten, eigenwaarde conflicten, territorium en scheidingsconflicten.

Vaak is het niet 1 conflict maar spelen er meerdere tegelijkertijd. Dan is het zaak goed te onderzoeken wat je symptomen zijn.

Vraag jezelf altijd af;

Wanneer is het begonnen?

Wat speelde er in die tijd in mijn leven?

\"\"

 Over bestaansrecht, evolutie, over horen en zien, over gehoord en gezien worden.

Dank je wel dat je erbij was.

Donderdagmiddag 25 mei waren we met speel en heel te gast op de camping bij Srivalli.

De hele week was het koud en winderig, maar die middag was het heerlijk zonnig. Een grote kring met nieuwelingen en oudgedienden 16 in totaal waren we. Er was heerlijk fruit en chocolade en allerlei andere hapjes en drankjes. De sfeer was zacht, open en oprecht.

Nadat Srivalli de huisregels had uitgelegd deden we een rondje met alleen naam en woonplaats. Feikje deelde de kaartjes uit…………….direct was er herkenning bij sommigen.

Er kwamen wat brokconflicten aan de orde. Zien brok. Problemen met het hoornvlies, iemand niet meer zien, iemand/ iets zien die je niet wil zien. Inzien dat je iets niet kan aanzien. En dat op een natuurlijke manier oplossen. Er waren mooie inzichten. Gehoor brok. Problemen met de oren. Ik hoor het niet, ik weet niet wat jullie allemaal zeggen, misschien had ik beter niet kunnen komen. OORdeel.

Doofheid kan ook te maken hebben met een familiegeheim, maar dat hebben we niet besproken die dag.

Het ging ook over evolutie en bestaansrecht. Wat was de intentie van de ouders, hoe ben je verwekt, je conceptie, en hoe verliep de zwangerschap en de geboorte. Was je welkom in je gezin, werd je gehoord en gezien? Durf je te zijn wie je bent en te zeggen wat je wil.

Voor mij was er de dag na ons samenzijn een helder moment. Ik werd straal genegeerd, voorbijgelopen………………auwwwww het werd me direct pijnlijk duidelijk dat dat diep aan mijn bestaansrecht raakte. Altijd moet ik mijn best doen, nog een stapje harder lopen, nog een tandje erbij, net nog iets langer doorgaan, nog iets meer leren, nog iets meer weten, ik moet vooral iets doen om gezien en gehoord te worden, om erkenning te krijgen. Hoe anders was het tijdens ons samenzijn in de tuin, moeiteloos zijn, ontspannen delen, gedragen worden door elkaar. Fijn om daar weer eens zo helder aan herinnerd te worden, steeds meer herkenning in dit stuk.

Over hoe de binnenwereld wordt gespiegeld in ons leven werd die middag heel duidelijk. Op het moment dat een van de deelnemers ging vertellen, kwam steeds de grasmaaier langs, ze werd duidelijk niet gehoord. The story of her life. Pijnlijk maar helder. Op andere momenten vlogen de kraaien of floten de zangvogels, soms werd het muisstil.

Zo bijzonder om dit met een groep te mogen meemaken.

En hoe kun je nu verandering aanbrengen in die oude patronen. 

Dat doe je met HEART, Herkennen- Erkennen- Accepteren- Reflecteren- Transformeren. Als je jouw patroon herkent dan kun je het erkennen, dat wil zeggen, oh ja dat is wat ik altijd doe…………. Accepteer het, zo heb je het altijd gedaan. Je gaat er op reflecteren, wil ik dit nog zo, dient het mij nog op dit moment in mijn leven, zo ja dan laat je het, zo nee, dan kan je transformeren naar hoe je het WEL wil.

Uiteindelijk hadden we 3 kwartetten, en een heleboel heling. Het was een bijzondere middag.


Evaluatie 4 mei 2023 Tynaarlo

Op donderdag 4 mei speelden we in Tynaarlo. Onze gastvrije gastvrouw Annet stelde haar huis ter beschikking en we werden ruim voorzien van koffie en thee. Iedereen had lekkers mee en zo daalden we af naar de womanscave, de kelder van haar huis.

De vrouwelijke ontvangende energie was voelbaar.

De groep bestond uit 12 speelse mensen en we vormden 4 groepjes van 3. Omdat we buiten al uitgebreid kennis hadden gemaakt werd de voorstelronde overgeslagen en begonnen we gelijk met kwartetten.

Het is bijzonder te merken dat tijd en plaats ook invloed hebben.

Het was 4 mei, de dag voor bevrijdingsdag. En voor het team in de hoek was het te donker om te lezen, daarom kwam er een hoofdlampje wat licht wierp op de donkere kaarten. Het onzichtbare wordt zichtbaar gemaakt.

Deze keer werden alle kwartetten gevormd, het is de eerste keer dat we dat meemaken.

Het eerste kwartet ging over de biologische natuurwetten zelf.

A.Wanneer een zinvol biologisch speciaalprogramma (ZBS) begint.B. Hoe het ziekteproces verloopt, C. waar het ZBS verschijnt en D.waarmee het ZBS herteld.

A.

Een ZBS begint pas als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

1. Het is onverwacht en onoplosbaar. Je hebt het niet zien aankomen.

2, Het is dramatisch

3, Het is onacceptabel

4, Isolatief beleefd, het overkomt jouw.

Pas als er aan deze voorwaarden is voldaan start er een ZBS zinvol biologisch speciaal programma op. Dit proces vind plaats op 3 niveaus tegelijk. 1, In je lichaam= celaanpassing of functieverandering, 2, in het denken= je gaat als een gek denken hoe dit probleem op te lossen, malen 3, i je gedrag= je zal ander gedrag vertonen om het probleem op te lossen.

B. Hoe het ziekteproces verloopt.

Dit is de wet van de 2 fasigheid, het hamers kompas.

\"\"

C. Waar het ZBS verschijnt. Alle processen in het lichaam zijn volledig te verklaren vanuit de evolutie. Zoek maar eens op internet naar embryologie. Vanaf eencellig diertje naar de complexe levensvormen die we nu kennen.

D. Waarmee het ZBS hersteld. Schimmels, bacteriën en virussen hebben we nodig om de weefsels te herstellen die zich aangepast hebben in de conflict actieve fase.

Bij elk kiemblad horen speciale micro organismen.

Zo begonnen we op een vrij technisch niveau. Proberen te begrijpen hoe het werkt……….. maar het leven is magie. Het is bijna niet te begrijpen dat het lichaam zich direct ala seconde aanpast aan de veranderende omstandigheden. Maar het lichaam HANDELT , het denkt niet, daar is geen tijd voor. Als een antilope moet rennen omdat er een leeuw aankomt die aanvalt, heeft de antilope per direct meer cellen in de longen, zodat er meer zuurstof is om harder te kunnen wegrennen. Als het gevaar geweken is en de leeuw heeft een andere prooi te pakken dan zal de antilope wat hoesten en verder gaan met zijn leven. Zijn doodsangst is opgelost.

Ook bij de mens gebeurt deze aanpassing. Bij een van van de deelnemers was herkenning; hij vertelde dat hij in het begin met hardlopen na een aantal minuten, ook moest hoesten, daarna kon hij door rennen.

Maar als mens kennen we geen leeuwen meer, maar wel andere roofdieren; bijvoorbeeld een nare collega, boze buurman, belastingdienst iedereen herkent dit wel. Als we dit ervaren als een ‘doodsangst’ conflict zal er celtoename zijn in de longen, op het moment dat de ruzie weer voorbij is of de belastingaanslag valt erg mee zullen de cellen die in de stressfase zijn opgebouwd weer opgeruimd worden met behulp van bacteriën. Deze hebben vocht en temperatuur nodig om hun werk goed te doen. Afhankelijk van hoelang de periode geduurd heeft en hoe intens we het ervaren hebben zal de herstelperiode zijn. In die periode zal je hoesten en misschien ook wat verhoging of koorts ervaren, en als het een zeer ernstig en langdurig doodsangst conflict is kan het leiden tot longkanker

Hier zie je hoe belangrijk het is om je bewust te zijn van je emoties en ze te delen. Dat je conflicten zowel met een ander als die met jezelf zo snel mogelijk moet zien op te lossen, ze niet in de kelder, onzichtbaar opsluiten maar naar boven laten komen. Zo wordt je steeds vrijer, bevrijd, als het ware.

Kort na vijven waren alle kwartetten gevormd en ging een deel van de deelnemers huiswaarts. Met een aantal mensen zijn we nog gebleven en we hebben gezamenlijk gegeten. De dis was rijkelijk gevuld met lekkere hapjes die eenieder had meegebracht. Tijdens de maaltijd hebben we nog persoonlijke verhalen gedeeld.

Het was een andere dimensie deze dag, de diepere emoties kwamen niet aan de oppervlakte, toch werd er veel aangeraakt.

Het belangrijkste wat je moet onthouden; deel altijd je emoties, de rest kan je opzoeken.


Wederom waren we te gast aan boord van Kaat Mossel en haar schipper Sjak. april 2023

Hieronder een korte indruk van wat ik zelf heb ervaren deze dagen.

donderdag

Na een rondje introductie met de vraag; Wat verwacht je van vanmiddag…………………………nee ik heb geen verwachtingen, ik laat het gebeuren, ik weet het niet………………. deelt Feikje de kaarten uit en we beginnen, er wordt wat heen en weer gevraagd, er gebeurt niet veel………………..totdat iemand zegt, nou dit kan ik thuis ook wel…………….. hoezo geen verwachtingen……..mooi hoe die onbewustheid nu bewust wordt.

Dan kan het losbarsten………..

Eigenwaarde staan voor jezelf, jezelf afmeten aan de ander. Nu ik. Mijn opa was beroemd, maar ik wordt niet gezien………..gaat staan, stampen, schreeuwen, je wordt nu wel gezien…………dat is onwennig………. Het overgewicht wordt weggeven en uiteindelijk, aan het einde komt het toch weer terug bij het team wat hier uitleg over vroeg. Een lichte eigenwaarde inslag, ik ben te dik, ik voldoe niet……….. celafname in het vetweefsel, dan ga je lijnen, je lichaam ervaart dat als stress, niet voldoende voedingstoffen, en zal dus meer vetweefsel gaan aanmaken. Het zogenaamde jojo effect.

Tevens komt het gevoel van eenzaamheid aan bod, het niet kunnen delen van je emoties, als een vis op het droge. Dan sluiten de nierverzamelbuisjes zich en het vocht, urine, blijft in het lichaam. Hier een link naar een website met goede uitleg.

Er wordt veel gelachen……………angst en problemen weglachen…………uiteindelijk ten koste van zichzelf. Ik zie mezelf en sta op. Ik zie mezelf en gaan staan. Ik zie mezelf en erken mijn behoeften.

\"\"

vrijdag grenzeloos geroezemoes

de scheepsbel ik en de ander tot hoever ga ik, tot hoever laat ik de ander komen wanneer kies ik voor mezelf wanneer voor de ander en is dat dan uit angst of uit vertrouwen over autisme en afbakening van territorium Over oud en nieuw land oeverloos over zaadjes planten over gedrag en karakter wie ben je wezenlijk en wie denk je te zijn waarom vertoon je bepaald gedrag waar komt dat vandaa?

Geen gemakkelijke materie het is de hogere wiskunde van de biologische natuurwetten.

Maar gelukkig heb je een leven lang tijd om dit te doorleven en te onderzoeken. Doe dat onderzoek gewoon bij jezelf en je familie en vrienden. Stel ze vragen en verwonder je.

Gedrag en karakter ontstaan door meerdere factoren. Zo is er de conceptie, zwangerschap, geboorte, wat waren de intenties van je ouders, wat gebeurde er tijdens de zwangerschap en de tijd voor de zwangerschap, hoe waren de omstandigheden van je ouders enzovoort. Dan heb je nog de voorouders hoe stonden die in het leven, wat hebben die meegemaakt. Dan nog de omgeving waarin je opgroeit, de tijdgeest waarin je opgroeit, je opvoeding.

Als je een onverwachte situatie in je leven meemaakt waarvoor je niet direct een oplossing hebt, die dramatisch voor je is en onacceptabel en die je niet kan delen dan gaat je lichaam in de stressfase. We noemen dat een conflictinslag.

\"\"

Dit proces begint al in de baarmoeder. Iemand die hier veel onderzoek naar doet en hiermee werkt is Anna Verwaak.Hier een link naar een bijzonder fijn interview met haar. http://www.fromwombtoworld.com/

En een link naar een gesprek van Jorn Luca met Anna Verwaal https://www.thetruemanshow.com/podcast-106

Over problemen met de knie en de relatie met moeder, onbewuste strijd over de liefde van papa…………

Over links en rechts klappend wat je hormoonstatus bepaald.

hier een leeslink https://germanische-heilkunde.nl/links-en-rechtshandigheid/

Van hoofd naar lijf, voelen, hoe vaak moet je je hoofd stoten voordat je echt naar het voelen kan……….De tijd speelt geen rol deze dag, of toch wel……….een trein die niet rijdt, als we beginnen met kwartetten zijn we al anderhalf uur verder. Feikje laat eenieder de eerste kaart zelf kiezen…………wat ging er door je heen toen je de kaart zag…………..Als we gaan lunchen is er nog geen kwartet gevormd…………………Na de lunch gaan we verder het is al 2 uur, we nemen een gezamenlijk besluit om door te gaan tot half 4. Het wordt toch nog wat later.

\"\"


Twee dagen aan boord in Lelystad op de Kaat Mossel september 2022

Beide dagen waren we te gast aan boord van de Kaat Mossel bij schipper Sjak.

2 compleet verschillende bijeenkomsten, maar beide zo waardevol en precies goed.

De groep van 8 september was groot er kwamen vooral brokconflicten en aanval/ bezoedelingsconflicten aan bod, letterlijk wat wordt je door de strot geduwd, waar schop je tegenaan. De amandel ontsteking en de schimmelnagel. Zo mooi hoe eenieder hier zijn of haar eigen ‘brok’ ontdekt. Brokconflicten aangestuurd vanuit de hersenstam, grotendeels van mond tot kont, spijsvertering. Wat kun je niet slikken, verteren of kwijtraken. En dan via het oud mesoderm, aangestuurd vanuit de kleine hersenen, de periode vanuit de evolutie dat we op het land gingen wonen, de bescherming, Waar werd je niet beschermd en heb je een soort van overlevingsmechanisme geleerd om jezelf te beschermen. Hier worden de ‘overtuigingen’ gevormd. Dit wil ik wel dit wil ik niet. In deze 2 groepen, endoderm en oud mesoderm, hebben we in de conflict actieve fase, celtoename om een superlichaam te vormen om de situatie te overleven en in de conflict oplossing worden deze cellen weer afgebroken door middel van schimmels en bacteriën. Er werd veel gelachen bij herkenning, soms moest er letterlijk even iets weggeslikt worden omdat het confronterend was…….

\"\"

De groep van 9 september was klein en intiem een totaal andere sfeer. Er waren zoveel bizarre overeenkomsten, de synchroniciteit was duidelijk voelbaar en zichtbaar. Het thema daar was eigenwaarde en hoe je te verhouden tot de ander.

Het eerste kwartet wat zich vormde wat dat van de nieuw mesoderm aanpassingen, aangestuurd vanuit de witte stof van de grote hersenen, betreffende botten,spieren en gewrichten, In het kwartet staan de schouderpijn, jezelf ervaren als een niet goede dochter/zoon, partner enz, de botontkalking die vooral vrouwen in de overgang treft doordat onze samenleving vrouwen na een bepaalde leeftijd ‘afschrijft”, overgewicht en het jojo effect, en spataderen, wat heb je ervaren als een blok aan het been. Ook de samenwerking in groepen en je eigen rol daarin. Het nieuw mesoderm en het ectoderm hebben in de conflictactieve fase cel afbouw of functieverandering, als het conflict is opgelost worden de cellen weer opgebouwd of de functie weer hersteld. In het ectoderm gebeurt dat door middel van ‘virussen” ( een stukje sequentie wat een computer kan berekenen)

Deze helpen om ons aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Duidelijk dan hoe ‘het virus’ ons helpt in deze ‘nieuwe wereld’ te leven. Vele nieuwe groepen worden gevormd.

Eenieder op zijn eigen wijze wijze, de talenten die je meekrijgt van ouders en voorouders, maar ook hun onverwerkte trauma.s. De periode van je levensblauwdruk, conceptie, zwangerschap en geboorte en de eerste paar levensjaren.

Hoe dat alles jouw vormt als mens mens, met een fysiek lichaam, een denkvermogen, gedrag, emoties, gevoelens en al die andere aspecten van wie jij bent. Elke van die aspecten past zich aan de veranderende omstandigheden aan. Dat gebeurt zowel individueel, als in elke groep waarvan je een onderdeel vormt. Steeds die aanpassing, heel natuurlijk.

\"\"

Wat was het weer een bijzondere bijeenkomt zaterdagmiddag 24 september in Burgum 2022.

De gastvrouw had voor een rijk gevulde tafel met lekkere hapjes en koffie en thee gezorgd. Nadat iedereen een plekje had gevonden en zich had voorgesteld werden er 3 groepjes gemaakt. Feikje deelde de kaarten rond en het groepje van 3 had direct een kwartet te pakken. Het betrof het ectoderm, de rode groep, aangestuurd vanuit de hersenschors. Het kiemblad wat gaat over samenleven in groepen. De territorium en scheidingsconflicten. Herkenbaar voor velen in de groep. We diepten de verkoudheid wat uit en het eczeem. Het was het begin van veel, heel veel wat voorbij kwam deze middag. Veel verhalen, veel herkenning. Voor mij was het af en toe echt te snel en te veel……………………ik raakte verward in mijn eigen woorden. En daar vind ik wat van. Ik was niet scherp genoeg, niet helder genoeg, heb dit vergeten te zeggen en dat had ik beter kunnen verwoorden……………..allemaal zelfkritiek, gevoed door oude overtuigingen. Maar het is wat het is, volledig accepteren en de energie volgen van de groep en het moment.

Dat is waar deze bijeenkomsten over gaan. De verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gezondheid voor je eigen leven. De verantwoordelijkheid om te vragen als je iets wil weten, of om t te laten voor wat t is. Door samen te komen en alles er te laten zijn komt aan de oppervlakte wat er gezien wil worden op dit moment in je leven, in je lichaam en in de groep. Observeren van de situatie en van je rol in die situatie. Herken je een patroon? Kun je het erkennen en accepteren? Zo ja dan is het klaar zo nee dan kun je gaan transformeren. Voel in je lichaam. Dat reageert maar op 2 manieren. Het spant zich aan of het ontspant zich. Aan jou de keuze welke weg je volgt.

Ik hoop dat deze middag bijdraagt aan een nieuw stukje bewustwording op het gebied van gezondheid in je leven. En dat je zelf op onderzoek uitgaat in je eigen leven en dat van je naasten.

Ervaar je klachten? Stel jezelf de vraag, wanneer is het begonnen en wat speelde er toen in mijn leven.

\"\"

Gedragen worden, dat was het woord wat het meest naar voren kwam afgelopen donderdagmiddag bij speel en heel.

Gedragen worden door de groep, gewoon jezelf mogen zijn, zonder voorwaarden. Oude overtuigingen, zowel individueel als collectief werden op een diep niveau geheeld. Wederom was het eerst gevormde kwartet weer het kwartet van de aanpassingen van het ectoderme gebied. Aangestuurd vanuit de hersenschors, wat het thema heeft van samenleven in groepen .

Deze keer kwamen de mensen van heinde en verre, hadden speciaal afspraken verzet en nog snel gisteren iemand uitgenodigd, een ander zegde nog om elf uur af. Maar eenieder had een duidelijke drang van binnen om aanwezig te zijn op deze middag en op deze plek.

De huid, ons grootste orgaan, waarmee we de ander voelen, kwam aan bod. In de conflict actieve fase is er celafname van de opperhuid zodat de huid ongevoeliger wordt, en we het gemis wat minder voelen en ook de hulp van de hersenen hierbij die zorgen dat we vergeten. Het voorbeeld van de moederkoe die haar kalf na 3 dagen niet meer herkent. Of juist het gescheiden willen zijn van bepaalde aanrakingen, die ongewild zijn gepleegd. Op het moment dat je er vrede mee vind diep van binnen komt je lichaam, geest en gedrag direct in oplossing en kan er eczeem ontstaan omdat de afgenomen cellen weer aangevuld worden. Dit kan gepaard gaan met jeuk, warmte, roodheid, vocht.

Soms zijn er triggers, die er voor zorgen dat je systeem in de herhaling schiet, dan is het zaak die triggers op te gaan sporen. Niet het gemakkelijkste werk maar wel erg dankbaar, je zult merken dat je eczeem afneemt en kan verdwijnen. En weet dat die triggers via elk zintuig binnen komen, ruiken, proeven, zien, horen ,voelen. Een dagboekje bijhouden van wat je ervaren hebt als het symptoom sterker wordt is een fijn middel om bewust te worden.

De andere scheidings en territorium conflicten brachten ook vele verhalen met zich mee. Veelal al gestart ergens in de familielijn en in dit leven zich wederom openbarende en herhalende. Zo zie je helder dat jou leven de oplossing is van de evolutie voor energetische, psychische problemen van ouders en voorouders. Deze middag is er een begin gemaakt met een stukje bewustwording op deze gebieden. Het kan niet anders als dat het doorgaat en zich verruimt. Zodat wij allemaal weer een stukje vrijer en lichter kunnen leven.

\"\"

Deze bijeenkomst vroeg duidelijk om meer. We gaan ons beraden op een weekend of paar dagen.

Wordt vervolgd.


Spelen in een gastvrije huiskamer in de Westereen.

Tijdloze eigenwaarde.

De planning was Blija maar daar waren niet voldoende aanmeldingen volgens de organisatie. Daarom speelden we in een gastvrije huiskamer in de Westereen. Een klein groepje, misschien was het daarom zo intens.

Steeds is het magisch te ervaren dat we allemaal dezelfde thema’s delen, en door samen te zijn en te delen worden de emoties en gevoelens die erbij horen helder en inzichtelijk. Komt er verruiming en verlichting voor eenieder.

Al direct gingen we de diepte in met het delen van gevoelens en emoties.

Over eigenwaarde, ik mag er niet zijn………………….ik was een ongelukje………..ik herhaal steeds hetzelfde patroon, de ander gaat verder en ik niet………….Over grenzen aangeven, en curling partner zijn……….het straatje van je partner schoonvegen, over eigenwaarde gesproken…………Over verstikking en anderen verstikken, over je uiten, verstijven/ bevriezen in je lijf, maar toch die adrenaline voelen………….en dan je machteloos voelen…….Over schuld en schaamte.

Er werd gevoeld en dieper gevoeld, al de fysieke sensaties mochten er zijn en plotseling was het half 12. Geen kwartet deze avond, maar diepe heling van oude pijn.

\"\"

Wil jij ook een leuke belevenis organiseren voor jouw netwerk?

Wij worden graag voor uitgenodigd en gefaciliteerd.

Speel en Heel wordt vaak georganiseerd door mensen die al eens hebben deelgenomen aan een dag en zo enthousiast zijn dat ze dit willen delen. Het enige wat nodig is voor de organisatie van deze (mid)dag is een locatie voor maximaal 20 en minimaal 8 deelnemers. Het is fijn als er op de locatie koffie en thee is.

We vragen ook een inspanning om voldoende deelnemers bij elkaar te krijgen. Wij maken een pagina met informatie die jij kan delen in je netwerk en op sociale media. Natuurlijk delen wij dit ook via onze kanalen.

Neem contact op met een van ons voor nadere afspraken omtrent plaats en tijd.

Heb je behoefte aan individuele begeleiding, ik hou je graag op koers.

Meer
blogs

Scroll naar boven