Wat is jouw waarheid vandaag?

Datum

wees je eigen beste vriendje

Lichaam geest en ziel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Voelen is de taal van het lichaam

Denken is de taal van de geest

Gedrag is de taal van de ziel

Alles komt samen in jouw hart, daar smelt het in de eeuwigheid van liefde, van zijn, van zaligheid. satchitananda

\"\"

Als je verblijft in dit moment is daar pure liefde, zaligheid, zijn. Verbonden met al wat is, in het middelpunt van het leven, het hart van de schepping. Daar voel je geen drang iets te  doen, iets te  zijn, iets te bezitten. Het is de 3 eenheid, dynamisch en stabiel, de altijd aanwezige kern.

Door het ontwikkelen van bewustzijn wordt die kern steeds  ruimer, weidser, lichter. Er zijn steeds minder oordelen. Je ontdekt de waarde van jezelf en anderen, van de omgeving waar je verblijft en van de omstandigheden in je leven.

Het klinkt ideaal, verblijven in de kern van wie je bent. Liefdevol en standvastig de nodige beslissingen te nemen en je leven te leiden.

Het wordt werkelijkheid wanneer jij meer en meer je eigen beste vriendje wordt.

\"\"

JIJ

Zoals je bent, werkelijk, niet zoals je denkt te (moeten) zijn.

Het middelpunt van al wat is.

Tussen vader en moeder

Tussen hemel en aarde

Tussen verleden en toekomst

Tussen ervaring en droom

Fysiek is je hart de plek die als eerste ontstaat na de gemeenschap tussen je vader en je moeder, het begin van je lichaam.

De plek waar je bent, de omgeving waar je leeft, je verblijfplaats, tussen hemel en aarde. HIER

Het moment waarop je leeft, dit specifieke tijdsgewricht, steeds veranderend, steeds anders.  NU

Gevormd door je verleden en je ervaring geef je de toekomst en je dromen vorm.

Dat uit zich allemaal in jouw lichaam en jouw leven.

Zelfkennis leidt tot zelfvertrouwen. 

Leer jezelf kennen,

Lichaam; Hoe voelt jouw lichaam?

Geest; Waar gaan je gedachten over?

Ziel; Waar besteed jij tijd aan.

Ben je blij met de antwoorden? Ben je blij met jezelf op dit moment?

Ben jij vandaag je eigen beste vriendje?

Meer
blogs

Scroll naar boven