Privacybeleid

Privacyverklaring

Yvonne Coppens  neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. Door gebruik te maken van de website  ga je akkoord met het privacybeleid van Yvonne Coppens. Yvonne Coppens respecteert de privacy van haar webbezoekers en klanten. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG wet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Yvonne Coppens 23 mei 2018

 

Yvonne Coppens gevestigd aan Noorderhaven 1036
9712 VS Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.yyoga.nl

Noorderhaven 1036

9712 VS Groningen

06 54 30 8005

Yvonne Coppens is te bereiken via yvonne@yyoga.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Yvonne Coppens, verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type
– Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via yvonne@yyoga.nl , dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Het voeren van een administratie
– Verzenden van een nieuwsbrief als je je daarvoor hebt opgegeven
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– Yvonne Coppens verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

– Yvonne Coppens analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Ik hou geen dossiers bij en aantekeningen die ik maak bij individuele begeleiding met ‘een consult of gesprek geef ik in overleg met betrokkene mee of vernietig ik na het gesprek.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Yvonne Coppensl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yvonne Coppens tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Yvonne Coppens bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Neem je deel aan activiteiten van Yvonne Coppens dan is er vanuit een wettelijke verplichting een bewaartermijn van 7 jaar van alle gegevens die zijn verstrekt met betrekking tot betaling en contact.
Ontvang je mijn nieuwsbrief dan blijven naam en emailadres bewaard tot uitschrijving.

Delen van persoonsgegevens met derden
Yvonne Coppens verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals controle door de belastingdienst.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Yvonne Coppens gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies op de site zelf die geen inbreuk maken op je privacy. Yvonne Coppens maakt geen gebruik van Google analytics. Wel staan er cookies op van Laposta (voor de nieuwsbrief), voor de deelknoppen van Facebook, LinkedIn en Twitter en van YouTube en Google en Instagram. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt meer informatie vinden over cookies op ConsuWijzer. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Wat je altijd kunt doen is ‘cookies van derden’ automatisch  uitschakelen in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties. Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden. En je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel blokkeren per domein. Meer informatie over hoe je dit kunt doen kun je vinden op Your Online Choises.

Sociale media
Ik bied op mijn site de mogelijkheid om de inhoud van mijn site te delen via de sociale media. Dit kan van de Social Media (share) buttons. Ook is in het beginscherm mijn Facebook pagina zichtbaar, om deze onder de aandacht te brengen. Deze sociale media plaatsen cookies op mijn website. Lees de privacyverklareningen van de Sociale Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacyverklaringen.
* Facebook
* YouTube
* Twitter
* Google

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yvonne Coppens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar yvonne@yyoga.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond voor deze intrekking.

Yvonne Coppens wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Yvonne Coppens neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik sla de gegevens die ik nodig heb voor mijn boekhouding (Naam, adres, telefoonnummer en mailadres) veilig op (niet via internet). Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met yvonne@yyoga.nl

 

 

Scroll naar boven