Een gezondheidsrevolutie

Datum

Het is tijd voor een radicaal andere kijk op ziekte en gezondheid. Sta jij open voor ander perspectief?

Een gezondheids revolutie

Mijns inziens nodigt de huidige wereldwijde situatie uit voor een bewustzijnsverruiming omtrent ziekte en gezondheid. De uitrol van een testmaatschappij, de ideeën omtrent verplichte vaccinatie of een vaccinatie paspoort zorgen voor veel tweedeling en discussie.

Tijd voor een radicaal andere kijk op gezondheid.

Door de eeuwen heen is ons voorgehouden door kerk en staat hoe we moeten denken en onze tijd moeten besteden. We zijn gaan geloven dat anderen beter weten hoe het lichaam werkt dan wijzelf. Die ander in het geval van gezondheid en ziekte zijn artsen en specialisten. En zeker die hebben ervoor gestudeerd en weten een heleboel. Maar jij bent degene die 24 uur per dag met zichzelf is. Jij bent degene die weet wat voor emoties er door je heen stromen, welke angsten je hebt, wat je irriteert, wat je boos maakt, wanneer je blij bent, enz.

Elk gevolg heeft een logische oorzaak.

We zijn er zo aan gewend geraakt om een pilletje te nemen als we ons niet lekker voelen of om naar een arts te gaan en om een operatie te vragen als we maar last blijven houden van die knie, dat we voorbij gaan aan het feit dat er een logische oorzaak is voor de kwaal, het ongemak of ziekte die we ervaren. We herkennen vaak wel dat we juist in de vakantie of in het weekend ‘ziek’ worden. Of dat de hardwerkende buurman na zijn pensioen opeens een hartaanval krijgt. Of dat we na een stressvolle periode griep krijgen. Maar wat wij als ziekte, kwaal of ongemak ervaren is een logisch gevolg van een eerder ervaren stressvolle situatie of gebeurtenis in ons leven.

We zijn ook totaal gewend aan het dualistisch denken dat het ons niet of nauwelijks nog opvalt. We hebben het altijd over een immuunsysteem dat het lichaam moet verdedigen tegen indringers. Maar wat nou als het lichaam een harmonische eenheid vormt met de bacteriën, de schimmels en alle microben. Dat ze juist nodig zijn om het lichaam goed te laten functioneren, dat het een soort supportsysteem is?

De natuur maakt geen fouten

en verspilt geen energie;

wij zijn natuur.

\"\"

Ervaring is de enige echte leermeester.

In mijn leven leerde ik observeren, afstand nemen, alles uit elkaar rafelen en opnieuw opbouwen. Steeds weer, elke overtuiging, denkbeeld of idee te onderzoeken, niet te oordelen.

Het leven is een consequent systeem, zo boven zo beneden en zo binnen zo buiten.

Lang heb ik mezelf afgevraagd hoe dat precies zat. Waarom krijgt iemand longkanker en de partner die net zoveel rookte niet. Of waarom heb ik altijd last van mijn rug en mijn broer nooit. Waarom moest de oma van mijn nichtje zo lijden terwijl ze altijd voor iedereen klaarstond?

In 2016 kwam ik in aanraking met het werk van Dr Hamer. Zijn inzichten en bevindingen hebben voor mij een hele verdieping betekend.

Tegelijkertijd verdiepte ik me in familie tijdlijnen, geboortepatronen, wet van aantrekking, wet van resonantie, frequentie, epigenetica en meer. Steeds meer ging ik verbanden zien, niet alleen in mijn eigen leven maar ook in de maatschappij en de wereld. Steeds meer ontdekte ik dat alles werkelijk met elkaar samenhangt en niet los te zien is van elkaar.

In deze blog wil ik specifiek de biologische natuurwetten, familietijdlijnen en levensblauwdruk onder je aandacht brengen.

Ik wil je vragen om te gaan onderzoeken in je eigen leven hoe het lichaam, het denken en het gedrag zich constant aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Als we ons meer bewust worden van de verbanden kunnen we een wereldwijde geweldloze (gezondheids) revolutie starten. Waarin we als individu zelf weer de verantwoordelijkheid voor onze gezondheid en ons leven kunnen nemen.

Ik realiseer me dat het grote woorden zijn maar de tijd is er rijp voor. De regie terugpakken over je eigen leven en je eigen lichaam.

Elk mens is anders, elke situatie is anders, en juist die diversiteit geeft ons zoveel rijkdom. Laten we ontvankelijk zijn voor ieders verhaal zonder daar een oordeel over te vormen.

Laten we samen deze wegen onderzoeken zodat eenieder een weloverwogen keuze kan maken betreffende zijn of haar eigen situatie.

Het leven is een groot mysterie, door mijn eigen leven en dat van mijn familie, vrienden, leerlingen en cursisten te onderzoeken is me veel duidelijk geworden. En vooral dat het mysterie veel dieper en wonderbaarlijker is dan we ooit als mens kunnen bevatten.

Onderaan deze blog zal ik links delen waar je meer informatie kan vinden. Natuurlijk kan je me ook persoonlijk benaderen. Wat ik weet zal ik met je delen.

De biologische natuurwetten.

In de jaren 80 van de vorige eeuw ontdekte een Duitse arts Dr Hamer de samenhang tussen zijn teelbalkanker en de dood van zijn zoon een aantal maanden daarvoor. Naar aanleiding van zijn eigen proces ging hij zijn patiënten ondervragen naar hun verhaal. Meer en meer ontdekte hij verbanden en samenhang. Hieruit stelde hij de ijzeren regel van kanker op.

Uiteindelijk resulteerde dat in de 5 biologische natuurwetten.

Deze beschrijven het precieze verloop van wat er gebeurt in het lichaam (op celniveau), de hersenen en de psyche vanaf het moment dat je een situatie meemaakt waar je niet direct een oplossing voor hebt, dus een onbewuste situatie. Het lichaam reageert direct (bio)logisch met celtoename, celafname of functieverandering, al naar gelang wat nodig is om de overleving van het organisme te waarborgen. Welk orgaan of weefsel reageert is afhankelijk van hoe je de situatie ervaart. Als de situatie wordt opgelost zal de boel weer hersteld worden. Dat wil dus zeggen dat de meer opgebouwde cellen worden afgebroken, dat de cellen die waren afgebroken weer worden opgebouwd of dat de functie weer terugkeert. Afhankelijk van de heftigheid van het conflict zal de herstelfase daarmee resoneren. Dat wil zeggen bij een heftig ervaren conflict wat lang duurt zal de herstelfase net zo lang duren en kan heftig zijn. De meeste conflicten zijn veel minder heftig en lossen zich vanzelf op zonder dat we het merken.

Evolutie, de kiembladen.

De ontwikkeling van ons lichaam is een proces wat miljoenen jaren in beslag heeft genomen en nog steeds doorgaat. Evolutie is een logisch opeenvolging van aanpassingen van een systeem aan de veranderende omstandigheden. Ons lichaam is zo geworden omdat we in de loop van miljoenen jaren ons steeds aangepast hebben aan de heersende omstandigheden. Van eencellig wezen volledig aangewezen op zichzelf tot de huidige gecompliceerde maatschappij met alle ingewikkelde regels. In ons lichaam en in ons leven zijn al die schakels terug te vinden.

Een korte beschrijving van de wetten.

De eerste wet

Elk gevolg heeft een logische oorzaak. De wet van karma

Elk proces start met een inslag die onverwacht, acuut en geïsoleerd wordt beleefd. Het gaat er niet om wat je meemaakt maar hoe je iets ervaart. Hierdoor start een programma wat synchroon verloopt op 3 niveau’s psyche, hersenen en orgaan.

De psyche; gedrag, je gaat gedrag vertonen wat nodig is om de situatie te overleven, oftewel je gaat leven vanuit een overtuiging.

In de hersenen ontstaat op de plaats die gerelateerd is aan het conflict een HH hamerse haard. Dit is te zien op ct scans.

Welk orgaan wordt getroffen is afhankelijk van hoe de situatie/ gebeurtenis wordt beleefd.

Dit alles vindt plaats in een fractie van een seconde.

Je kan dus altijd op meerdere niveau’s diagnosticeren en controleren.

*De tweede wet.

Twee fasigheid. Elk proces, verloopt in 2 fasen, vooropgesteld dat er een oplossing komt voor het conflict en dat het programma volledig wordt doorlopen. De eerste fase is de aanpassing aan de veranderende omstandigheden. Als er een oplossing komt volgt de tweede fase en start het herstelproces.

*De derde wet

Deze omvat de evolutie van de kiembladen. Elk kiemblad heeft zijn specifieke kenmerken en daaruit volgt zijn eigen procesverloop. Alles is terug te vinden in de ontwikkeling van de hersenen.

*De vierde wet;

Het ontogenetisch systeem van de microben.

Deze wet beschrijft de onderlinge samenhang tussen microben en weefsels. Elk kiemblad heeft zijn eigen weefsels en dus ook eigen microben.

*De vijfde wet

Deze beschrijft dat elke ziekte een onderdeel is van een zinvol biologisch speciaalprogramma. Elk proces heeft een zinvolle functie en betekenis, om het lichaam zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

Alles wat er gebeurt is niet zonder reden, het zijn aanpassingen van het leven aan de veranderende omstandigheden, heel consequent. Zowel in het lichaam, in de hersenen als in de psyche.

Een paar voorbeelden.

Je spreekt met een vriend af zaterdag samen de schuur op te ruimen. Op vrijdagavond gaat de telefoon. Vriend belt dat ie morgen niet komt, hij voelt zich niet lekker. Je hebt een vaag vermoeden dat er iets niet helemaal klopt, maar kan niet duiden wat het is. Een paar dagen later kom je een vriendin tegen die verteld dat ze dat naar het strand is geweest met……..die bepaalde vriend die jouw schuur mee zou komen helpen opruimen. Een paar uur later voel jij dat je verkouden wordt.

Een dame van 80 komt bij me langs voor yogatherapie. Ze heeft de laatste tijd steeds last van blaasontsteking. Ze moet vaak naar het toilet en daar aangekomen is er maar 1 of een paar druppels urine. Ik vraag haar sinds wanneer. Ongeveer 2 maanden geleden zegt ze. Dan leg ik haar uit dat we met urine ons territorium afbakenen en of ze daar iets in herkent. Ze weet direct waar het om gaat. Ik ben 3 twee en een halve maand geleden met reiki begonnen. Mijn man vind het maar niets dat reiki gedoe en steeds als ik mijn pendel pak zegt hij er wat van. Ze ervaart dat als heel naar. Ze vind zelf de oplossing door een van de kamers in haar huis in te richten voor meditatie en reiki en voor zichzelf. Als ik haar weer spreek na een half jaar is haar blaasontsteking weg en niet meer teruggekomen.

Bewustwording geen genezing.

Laat het duidelijk zijn dat dit geen geneeswijze is. De wetten zijn puur een beschrijving van processen. Bewust worden van hoe deze processen verlopen geeft inzicht. Het geeft een stevige basis van zelfkennis op een totaal andere manier als wat we gewend zijn.

Meer bewustzijn op deze thema’s zorgt ervoor dat je meer weloverwogen beslissingen kan nemen. Niet hoeft te reageren uit angst maar meer vertrouwen ontwikkeld in het lichaam en het proces. Het draagt bij aan een breder beeld van gezondheid en herstel van gezondheid of balans tussen lichaam, geest en ziel.

In het geval van klachten kun je op een gezonde manier samen met eventueel een arts, specialist of therapeut kijken naar waar je staat in het proces en of er wel of geen ingrepen nodig zijn om de balans te herstellen.

Het is een totaal andere manier van denken en kijken naar ziekte en het verloop van het leven maar ik denk dat de tijd rijp is.

\"\"

Patronen

Ook wat er gebeurt is aan patronen onderhevig. Soms kan een probleem of trauma niet opgelost worden in dit leven. Dit geven we door aan onze kinderen en kleinkinderen. Het is dan ook onvermijdelijk dat er bepaalde gebeurtenissen in ons leven zijn. Voorbeeld hiervan zijn oorlogstrauma’s, ongelukken, verdrinking, natuurrampen enzovoort. We kunnen dit terugvinden in beroepen, interesse’s, talenten, maar ook in ziekten en levensgebeurtenissen.

Een voorbeeld.

Een van mijn cliënten kreeg op zijn 50ste een heftig motor ongeluk. Hierdoor ontstond er een dwarsleasie. Tijdens het eerste gesprek vertelde hij dat zijn moeder was overleden op haar vijftigste . Ik vroeg naar zijn oma, wat had zij meegemaakt op haar 50ste? Ze was gedwongen door economische omstandigheden te verhuizen vanuit Suriname naar Nederland. Het gaf voor hem direct inzicht in zijn eigen situatie waardoor hij gemakkelijker kon berusten.

Levensblauwdruk

Patronen ontstaan ook in de eerste periode van je leven. De emoties die moeder en vader ervaren in de periode voorafgaand aan de zwangerschap en tijdens de zwangerschap, ervaar jij, als beginnend mens, als van jou. Er is nog geen onderscheid tussen jij en de ander. Hierbij is het ‘idee’ waarmee je verwekt wordt ook zeer bepalend voor je leven. Een kind/mens geeft expressie aan het doel van zijn conceptie. Iedereen heeft één of meerdere thema’s in zijn of haar leven. Hier ontkom je niet aan, maar inzicht hierin maakt veel in jouw leven duidelijk. Ook de geboorte is zeer cruciaal, wat waren de omstandigheden rondom jouw geboorte? Deze periode is bepalend voor veel patronen in je leven.

Ik wil je graag uitnodigen op onderzoek te gaan in je eigen leven. Welke gebeurtenissen en ‘ziekten’ ( ik spreek inmiddels liever over herstelprocessen) heb je meegemaakt in je leven, en wat is eraan voorafgegaan? In principe zouden er 2 heldere momenten aan te duiden moeten zijn, het begin van het conflict, en het begin van herstelproces, echter in de praktijk is dat niet altijd gemakkelijk te duiden. Vaak lopen er meerdere processen tegelijkertijd. Welke emoties speelden er een rol, zie je de thema’s terug in je familie?

Delen kan de wereld redden.

Delen is helen!

Het is ook van belang je verhaal te delen. Het delen van je verhaal heeft meerdere voordelen. Omdat je jouw ervaring onder woorden moet brengen, duidelijk moet maken aan een ander, ga je met je aandacht naar die gebeurtenis en daardoor breng je een stroom op gang van emoties, gevoelens. Zo blijft het niet vastzitten in je lichaam. De ander kan gewoon luisteren en herkenning vinden. Er ontstaat een verdieping in relaties. Ook als je iemand nauwelijks kent is het mogelijk direct diepgang te verkrijgen. Het schept een band gevoelens te delen, er is herkenning en erkenning.

Ik wens uit het diepst van mijn hart dat deze blog een aanzet kan geven tot een geweldloze revolutie. Een omwenteling waarin we als mens weer zelf de verantwoordelijk nemen voor ons lichaam en ons leven. Dat we meer bewustzijn creëren omtrent het lichaam en de (bio) logische processen die zich daar afspelen. Meer bewustzijn rondom geboorte en zwangerschap en familiepatronen. Zodat we als mensheid in harmonie samen kunnen gaan leven met elkaar en met de ons omringende natuur.

Een nieuwe balans.

Doe je mee?

Heb je een klacht of een vraag? Met mijn kennis en ervaring kijk ik graag met je mee en laat je een ander perspectief zien.

Stuur een bericht. ontspannenleven@gmail.com of 06 54 30 8005

Met een ontspannen groet Yvonne Coppens

Hieronder een aantal links om zelf aan de studie te gaan.

https://zelfgenezingonline.nl/

https://gnm-online.nl/

https://www.hoedegeesthetlichaamaanstuurt.nl/

https://www.biologikanederland.nl/

Welkom

https://germaansegeneeskunde.info/https://zielsoorzakenvanziekte.be/gratis-download-boek-zielsoorzaken-van-ziekte/

Home

https://www.heartconnectionnederland.nl/embed/#?secret=vEsOweqmjW

https://www.biodecoding.com/

https://bioreprogramming.net/tag/marc-frechet/

Meer
blogs

Scroll naar boven