Chakra\’s

Datum

De wereld is opgebouwd uit energie. Vanuit eenheid ontstond er een trilling (het subtiele verlangen van Brahman).  Eerst wat de trilling zacht, het is een golfbeweging, als de trilling toeneemt zal de golf uiteindelijk overslaan en ontstaat er een nieuwe eenheid. De trilling heeft een opgaande en neergaande beweging, we noemen dat shiva en shakti. Ze houden elkaar in stand, de een kan niet zonder de ander.

Ons lichaam is opgebouwd uit energie.

Van subtiel naar grofstoffelijk.

\"\"

Het subtiele energiesysteem en de werking ervan= chakra ‘s

Muladhara chakra = wortel/stuitcentrum

Plaats; anus, stuit

Element; aarde

Kleur; rood

Zintuig; ruiken, neus

Motoriek; afstoten, uitscheiding

Kernbegrippen; overleven, zelfbehoud, instinct, veiligheid, zekerheid, wortelen, fysieke        lichaam, lichamelijk deel van je seksualiteit.

Svadistana chakra, verblijfplaats van het Zelf, heiligbeencentrum

Plaats; heiligbeen

Element ;water

Kleur; oranje

Zintuig; tong, smaak

Motoriek; voortplanting

Kernbegrippen; lagere begeerten, jaloezie, hebzucht, verzamelen, sparen, driften, emoties, sociale interactie, relaties, spelen, verslaving, gokken

Manipura chakra, stad der juwelen, zonnevlechtcentrum

Plaats; navelstreek

Element ;vuur

Kleur; geel

Zintuig; ogen, gezichtsvermogen

Motoriek; voortbeweging, benen

Kernbegrippen; fysieke identiteit( wat je doorgaans je ego noemt), macht, wil om te overwinnen( strijdvaardigheid), fysieke wilskracht, ambitie, spijsvertering

Anahatha chakra, niet geslagen, niet aangeslagen klank,  hartcentrum

Plaats; hartstreek

Element; lucht

Kleur; groen

Zintuig; huid, tasten

Motoriek; grijpen, handen

Kernbegrippen; onbaatzuchtige liefde, haat, sympathie, hogere begeerten, roeping, ideaal, medeleven, passie

Vishuddi chakra, puur ,keelcentrum

Plaats; keel

Element; ether

Kleur; blauw

Zintuig; oren, gehoor

Motoriek; spraak

Kernbegrippen; je draai vinden, expressie, je waar maken, communicatie, ruimte voor je fysieke lichaam

Ajna chakra, onbeperkt gezag, voorhoofdscentrum

Plaats; in het midden van je hoofd

Element; mentaal

Kleur; purper

kernbegrippen; commandocentrum, regelkamer van zintuigen en motoriek, mentale activiteit (denken), mentale wil

Vanuit dit chakra kun  je waarnemen hoe je reageert in de 5 lagere chakras. Hier zetelt je denken.

Sahasrara chakra, duizendbladige lotus, kruincentrum

Plaats; boven je kruin

Element; causaal

Kleur; wit

Kernbegrippen; bovenbewustzijn, intuitie, eenheid= geen dualiteit meer, verbonden met kosmische energie

Op dit nivo ben je een met alles, echt in de 7de hemel, gevoel van thuis zijn.

Meer
blogs

Scroll naar boven